HERBAL SUPPLEMENTS

HERBAL SUPPLEMENTS
Sort by:

CT002 MỤN MẶT, VIÊM NANG LÔNG (SELLER ACNEA, PUSTULE, FOLLICULITIS)

35.00$

CT169 CHÁNH PHẨM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

395.00$

CT163 CƯỜNG TRUNG BỔ THẬN HOÀN (SEXUAL ERECTION)

50.00$

CT147 TÓC BẠC SỚM (PREMATURE HOARY HAIR)

40.00$

CT146 TÓC RỤNG TỪNG MẢNG, HÓI ĐẦU (ALOPECIA AREATA, BALDNESS)

40.00$

CT140 (PHỤ NỮ) AN THAI BẢO SẢN HOÀN – GRAVIDA PROTECTION

35.00$

CT139 PHỤ NỮ CÓ THAI ỤA MỬA – MORNING SICKNESS / VOMITING IN PRENANCY

35.00$

CT138 BẾ KINH, TẮC KINH (PHỤ NỮ) – AMENORRHEA

35.00$

CT137 PHỤ NỮ HIẾM MUỘN (THỂ ĐÀM THẤP/BÉO PHÌ) – WOMEN INFERTILITY (FAT & COOL BODY)

35.00$

CT136 PHỤ NỮ HIẾM MUỘN (THỂ ÂM HƯ NỘI NHIỆT/GẦY ỐM)-WOMEN INFERTILITY (THIN & HOT BODY

35.00$

CT135 KINH NGUYỆT (PHỤ NỮ) KHÔNG ĐỀU (MENTRUAL DISORDERS)

35.00$

CT134 BẠCH ĐỚI – HUYẾT TRẮNG (PHỤ NỮ) (VAGINAL DISCHARGE)

35.00$

CT133 SA TỬ CUNG, SA DÂY CHẰNG (PROLAPSUS UTERI)

60.00$

CT132 U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG (FIBROID, OVARIAN CYST)

40.00$

CT131 HỘI CHỨNG (PHỤ NỮ) MÃN KINH (MENOPAUSE SYNDROME)

40.00$

CT120 FUCOIDAN (Tinh Chất) CHỐNG UNG THƯ, CHỐNG U BƯỚU

235.00$

CT106 BƯỚU CỔ – CƯỜNG GIÁP (HYPERTHYROIDISM)

35.00$

CT102 TAI Ù, TAI ĐIẾC (TINNITUS, EAR DEAFNESS)

35.00$

CT095 ĐAU THỐN GÓT CHÂN (SHOOTING PAIN HEELS)

35.00$

CT094 VIÊM ĐAU KHỚP GỐI (KNEE OSTEOARTHRITIS)

40.00$

CT070 THẬN SUY- LIỆT THẬN (KIDNEY FAILURE)

70.00$

CT068 YẾU SINH LÝ, LIỆT DƯƠNG (SEXUAL WEAKNESS, IMPOTENCE)

60.00$

CT067 ĐẠI BỔ THẬN (YING YANG KIDNEY TONIC)

50.00$

CT064 PROTEIN NIỆU – (TIỂU RA ĐẠM PROTEINURIA)

40.00$

CT063 CỐ THẬN HOÀN (URINARY INCONTINENCE)

35.00$

CT062 THẬN SUY – DI, MỘNG, HOẠT TINH (DROPSICAL NEPHRITIS)

40.00$

CT059 SẠN (SỎI) BÀNG QUANG & ĐƯỜNG TIỂU (BLADDER & URINARY TRACT STONES)

35.00$