HỆ HÔ HẤP (Respiratory System)

  HỆ HÔ HẤP (Respiratory System)
  Sort by:

  CT052 VIÊM MŨI DỊ ỨNG (ALLERGIC RHINITIS)

  $35.00

  CT051 VIÊM HỌNG, VIÊM HỌNG HẠT (SORE THROAT, PHARYNGITIS COUNTY)

  $35.00

  CT046 KHÀN GIỌNG, TẮC TIẾNG (HOARSENESS, VOICE OBSTRUCTION)

  $35.00

  CT044 CHẢY MÁU CAM / CHẢY MÁU MŨI (EPISTAXIS / NOSEBLEED)

  $35.00