HỆ THẦN KINH (Nervous System)

  HỆ THẦN KINH (Nervous System)
  Sort by:

  TRÀ AN THẦN – MẤT NGỦ (INSOMNIA HERBAL TEA)

  30.00$

  CT084 GIẢM (SA SÚT) TRÍ NHỚ (DEMENTIA)

  35.00$

  CT083 TÂM THẦN PHÂN LIỆT / LOẠN TRÍ (SCHIZOPHRENIA)

  35.00$

  CT080 CHÓNG MẶT-RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH (VESTIBULAR DISORDERS)

  35.00$

  CT079 VIÊM THẦN KINH MẶT (FACIOCEPHALALGIA, FACIAL PALSY/SPASM)

  40.00$

  CT022 ĐAU ĐẦU, THIÊN ĐẦU THỐNG (MIGRAINE HEADACHE)

  35.00$