HỆ TIÊU HÓA (Digestive System)

  HỆ TIÊU HÓA (Digestive System)

  HỆ TIÊU HÓA (Digestive system):
  Gan, Mật, Lách, Dạ dày, Đường ruột, Hậu môn…

  Sort by:

  TRÀ TẨY ĐỘC GAN (LIVER DETOX HERBAL TEA)

  30.00$

  CT039 TINH CHẤT NGHỆ – NGHỆ MẬT ONG (CURCUMA POWDER – CURCUMA HONEY)

  30.00$

  CT038 THỔ TẢ (ÓI MỬA), KIẾT LỴ, TIÊU CHẢY CẤP TÍNH(CHOLERA, DYSENTERY, ACUTE DIARRHEA)

  35.00$

  CT037 SA RUỘT – SA TRỰC TRÀNG (RECTAL PROLAPSE)

  45.00$

  CT035 TÁO BÓN, TẮC RUỘT (CONSTIPATION)

  35.00$

  CT034 TRĨ NỘI, TRĨ NGOẠI (INTERNO, EXTERNAL HEMORRHOIDS)

  35.00$

  CT033 TIÊU CHẢY, TIÊU PHÂN SỐNG (DIARRHOEA, LIENTERIC STOOL)

  35.00$

  CT032 LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG (PEPTIC ULCER)

  35.00$

  CT031 TIÊU THỰC HOÀN – DẠ DÀY CHẬM TIÊU HÓA (GASTRIC INDIGESTION)

  35.00$

  CT013 TẨY ĐỘC GAN, LỌC MÁU (LIVER DETOXIFICATION, DIALYSIS)

  35.00$

  CT009 XƠ GAN CỔ TRƯỚNG (CIRRHOTIC ASCITES)

  50.00$

  CT007 SƯNG GAN LÁCH (SWOLLEN LIVER & SPLEEN)

  35.00$

  CT006 MEN GAN CAO, GAN NHIỄM MỠ (HIGH LIVER ENZYMES, STEATOSIS)

  35.00$

  CT003 NÁM DA MẶT, TÀN NHANG (MELASMA, FRECKLES)

  35.00$

  CT001 DỊ ỨNG DA, MỀ ĐAY, CHÀM, VẢY NẾN (SKIN ALLERGY, URTICARIA, ECZEMA, PSORIASIS)

  35.00$