HỆ TUẦN HOÀN (Cardiovescular System)

  HỆ TUẦN HOÀN (Cardiovescular System)

  HỆ TUẦN HOÀN (Cardiovascular System):

  Tim, Mạch, Máu, Huyết áp, Cholesterol
  Sort by:

  TRÀ CAO HUYẾT ÁP (HYPERTENSION HERBAL TEA)

  30.00$

  CT087 TỤ HUYẾT ĐẦU CHI (MÁU Ứ ĐẦU NGÓN TAY, CHÂN) (CHILBLAIN, ECCHYMOSES)

  35.00$

  CT077 TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (CEREBROVASCULAR ACCIDENT – STROKE)

  35.00$

  CT076 NGHẼN MẠCH NÃO (CEREBRAL EMBOLISM)

  35.00$

  CT025 BỘT ỚT CAY CẤP CỨU CƠN NHỒI MÁU CƠ TIM(RED CAYENNE DETOX HEART ATTACK EMERGENCY)

  30.00$