VIÊM DA (Dermatitis)

  VIÊM DA (Dermatitis)
  Sort by:

  CT002 MỤN MẶT, VIÊM NANG LÔNG (SELLER ACNEA, PUSTULE, FOLLICULITIS)

  35.00$

  CT146 TÓC RỤNG TỪNG MẢNG, HÓI ĐẦU (ALOPECIA AREATA, BALDNESS)

  40.00$

  CT087 TỤ HUYẾT ĐẦU CHI (MÁU Ứ ĐẦU NGÓN TAY, CHÂN) (CHILBLAIN, ECCHYMOSES)

  35.00$

  CT003 NÁM DA MẶT, TÀN NHANG (MELASMA, FRECKLES)

  35.00$

  CT001 DỊ ỨNG DA, MỀ ĐAY, CHÀM, VẢY NẾN (SKIN ALLERGY, URTICARIA, ECZEMA, PSORIASIS)

  35.00$