CT046 KHÀN GIỌNG, TẮC TIẾNG (HOARSENESS, VOICE OBSTRUCTION)

Sold: 0

35.00$

This item: CT046 KHÀN GIỌNG, TẮC TIẾNG (HOARSENESS, VOICE OBSTRUCTION)
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$

35.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Nhuận Phổi, tiêu viêm, phục hồi dây thanh âm. Trừ chứng khàn giọng, tắc tiếng
do phát âm (ca hát, la hét) quá tải hay do ho, viêm thanh quản, viêm họng.
Indication: Lung supplement, reducing inflammation, vocal cord rehabilitation. Relieve
hoarseness, muffled by sound (singing, shouting) overloading or by coughing, laryngitis and
pharyngitis.

DESCRIPTION:
Thành phần: Sa sâm, Bạc hà, Kha tử, Mạch môn, Xạ can, Cam thảo…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên với nước chanh pha mật ong hoặc nước ép lê tươi, nước mầm giá luộc.
Kiêng cữ: Rượu, thuốc lá, gia vị cay nóng, thức ăn khô, chiên, nướng, xoài chín, sầu riêng, long nhãn, chocolate, bánh, kẹo…
Ingredients: Glehnia Littoralis, Mentha Arvensis Lin, Terminalia Chebula Retz, Ophiopogon Raponicus Wall, Belamcanda
Chinensis, Glycirrhiza Uralensis Fisch…
Suggested Use: Take 3-4 capsules, 3 times daily with half a cup of lemon juice with honey or fresh pear juice, water boiled green
bean sprouts.
Abstinence: Alcohol, tobacco, spicy hot, dry food, fried food, grilled, ripe mango, durian, longan, chocolate, confectionery…