CT050 VIÊM SƯNG AMIDAN (TONSILLITIS)

Sold: 0

35.00$

This item: CT050 VIÊM SƯNG AMIDAN (TONSILLITIS)
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$

35.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Hạ sốt, giải độc, tiêu viêm. Giúp tiêu hủy hạch amidan sưng lấp cổ họng, gây
đau, ho, khó thở, khó nuốt. Cải thiện, làm mềm hạch amidan và thu nhỏ lại như cũ.
Indication: Reduce fever, eliminate toxins, inflammation. Helping fill the destruction tonsils
swollen throat, causing pain, cough, dyspnea, dysphagia, halitosis. Improving, softening and
shrink tonsils like time has not yet occurred.

DESCRIPTION:
Thành phần: Bạc hà diệp, Bối mẫu, Ngưu bàng tử, Huyền sâm, Liên kiều, Bản lam căn, Đại thanh diệp, Hạ khô thảo…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên. Trẻ em dưới 15 tuổi uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2 viên.
Kiêng cữ: Rượu, thuốc lá, gia vị cay nóng, thịt bò, tôm tép, xôi nếp.
Ingredients: Mentha Orientalis Semen, Fritillaia Roylei Hook, Arctium Lappa Lin, Scrophuaria Kakudensis Franch, Forsythia
Suspasa Vahl, Clerodendoron Cyrtophyllum, Folium Isatidis, Bruneila Vulgaris Lin…
Suggested Use: Take 3-4 capsules, 3 times daily. Children under age 15 to take 2 capsules, 2-3 times daily.
Abstinence: Alcohol, tobacco, spicy hot, beef, shrimp, sweetened rice.