CT052 VIÊM MŨI DỊ ỨNG (ALLERGIC RHINITIS)

Sold: 0

35.00$

This item: CT052 VIÊM MŨI DỊ ỨNG (ALLERGIC RHINITIS)
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$

35.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Chống cảm lạnh, khai thông đường hô hấp, nâng cao chức năng miễn dịch. Cải thiện,
giải trừ các chứng hắt hơi, sổ mũi nước, nghẹt mũi, nhức đầu, cứng gân cổ.
Indication: Anti-cold, clearing the nasal passages, increase immune function. Improve and
eliminate the evidence sneezing, runny nose, stuffy nasal congestion, headache, stiff neck veins.

DESCRIPTION:
Thành phần: Kinh giới, Quế chi, Cát căn, Trần bì, Cam thảo, Tân di hoa…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên với nước ấm.
Kiêng cữ: Tắm ban đêm, tắm nước lạnh, rượu bia, thuốc lá.
Ingredients: Herba Schizonepetae, Cinnamomum cassia, Glycyrrhiaza uralensis, Pueraria thompsoni, Citrus deliciosa,
Magnolialiliflora Desr…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily.
Abstinence: Night bath, bath with cold water, alcohol abuse, tobacco.