CT056 NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIỂU (UNIRARY TRACT INFECTION)

Sold: 0

35.00$

This item: CT056 NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIỂU (UNIRARY TRACT INFECTION)
35.00$
35.00$
70.00$
40.00$
35.00$
60.00$
50.00$

35.00$

Add to cart
Buy Now
SKU: CT056 Category:

Product Description

Tác dụng: Cải thiện hệ bài tiết, kháng khuẩn, kháng viêm, thông tiểu.

Indication: Improving excretory system, antibacterial, anti-inflammatory, clearing the urinary tract.

DECRIPTION:
Thành phần: Tri mẫu, Hoàng bá, Kim ngân hoa, Bồ công anh, Cam thảo, Xa tiền tử…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên.
Kiêng cữ: Gia vị cay nóng. Cần uống đủ nước, tối thiểu 6-8 cốc nước/ngày.

Ingredients: Rhizoma Anemarrhenae, Cortex Phellodendri amurensis, Lonicera japonica, Taraxacum officinale, Glycyrrhiza Uralensis, Semen Plantaginis…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily.
Abstinence: Avoid spicy hot. It should drink enough water, at least 6-8 cups/ day.