CT058 SỎI (SẠN) THẬN (KIDNEY STONE)

Sold: 0

35.00$

This item: CT058 SỎI (SẠN) THẬN (KIDNEY STONE)
35.00$
35.00$
50.00$
35.00$
70.00$
50.00$
60.00$

35.00$

Add to cart
Buy Now
SKU: CT058 Category:

Product Description

Tác dụng: Ôn thận hành thủy, giảm đau lưng, tán nát và trục sỏi ra ngoài theo đường tiểu.

Indication: Help kidney warming, urinate smoothly, relief of back pain, smash and expel them out according to expulsion ureter.

DESCRIPTION:
Thành phần: Kim tiền thảo, Hồ đào nhân, Xa tiền tử, Cam thảo, Biển súc…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lầm 3-4 viên với 1 ly nước lọc.
Kiêng cữ: Hạn chế ăn rau dền hầm nhừ. Cần uống đủ nước, tối thiểu 6-8 ly nước/ngày. Tránh thói quen nín tiểu.

Ingredients: Desmodium styracifolium, Semen Juglandis, Semen Plantaginis, Glycyrrhiza Uralensis, Polygonum aviculare…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily with 1 cup of drinking water.
Abstinence: Restrictive eating stewed spinach. Need to drink enough water, at least 6-8 cups daily. Hold it while avoiding habits need to urinate.