CT064 PROTEIN NIỆU – (TIỂU RA ĐẠM PROTEINURIA)

Sold: 0

40.00$

This item: CT064 PROTEIN NIỆU - (TIỂU RA ĐẠM PROTEINURIA)
40.00$
40.00$
70.00$
50.00$
35.00$
35.00$
35.00$

40.00$

Add to cart
Buy Now
SKU: CT064 Category:

Product Description

Tác dụng: Cải thiện, phụ hồi chức năng thận, ngăn chặn chất đạm hiện diện trong nước tiểu.

Indication: Improvement and restoration of renal function, prevent the presence of protein in the urine

DESCRIPTION:
Thành phần: Ích mẫu thảo, Thổ phục linh, Đỗ trọng, Tục đoạn, Ngưu tất, Đông trùng hạ thảo…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên.
Kiêng cữ: Tiết chế lượng đạm (protein) bổ sung, tránh ăn phủ tạng động vật, chất béo, trứng, đồ xào, nướng, muối ăn.

Ingredients: Herba Leonuri, Rhizoma Smilacis, Cortex Eucommiaceae, Radix Dipcasi, Radix Achyranthis bidentatae, Cordiceps sinensis…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily with warm water.
Abstinence: Limited additional source of protein intolerance, avoid eating animal viscera, fat, eggs, fried and baked foods, salt.