CT065 THIẾU TINH TRÙNG (AZOOSPERMIA)

Sold: 0

40.00$

This item: CT065 THIẾU TINH TRÙNG (AZOOSPERMIA)
40.00$
40.00$
35.00$
40.00$
40.00$
35.00$
35.00$

40.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Bổ Tỳ Thận, bình Can, thúc đẩy sản sinh thêm tinh trùng, phẩm chất tốt.

Indication: Supporting the digestive system, kidneys, liver conditioning, extra boost sperm production, good quality

DESCRIPTION:
Thành phần: Thục địa, Hoài sơn, Đương qui, Câu kỷ tử, Liên nhục, Hồng sâm…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên. Nếu là tễ, nhai nuốt ngày 3 lần, mỗi lần 2 hoàn với nước cơm.
Kiêng cữ: Trác táng vô độ, thủ dâm, lạm dụng rượu, hút thuốc lá, ma túy.

Ingredients: Rhizoma Rehmanniae, Rhizoma Dioscoreae, Radix Angelicae sinensis, Fructus Lycii, Semen Nelumbinis, Panax ginseng…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily. If pill form, chew and swallow 2 pills each time, 3 times daily.
Abstinence: Insatiable debauchery, masturbation, alcohol abuse, tobacco, drug