CT095 ĐAU THỐN GÓT CHÂN (SHOOTING PAIN HEELS)

Sold: 0

35.00$

This item: CT095 ĐAU THỐN GÓT CHÂN (SHOOTING PAIN HEELS)
35.00$
35.00$
35.00$
40.00$
35.00$

35.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Cải thiện tình trạng sụn gót tăng sinh do thoái hóa, mọc gai, giúp sụn co lại không chạm vào dây thần kinh gót chân, làm giảm hoặc hết đau thốn gót chân.
Indication: Improve cartilage cushioning in the heel increases caused by degeneration or grow hemp, helps cartilage shrink not touch heel nerve endings, be pain free.

DESCRIPTION:
Thành phần: Đan sâm, Hoàng kỳ, Ngưu tất, Ty qua lạc, Tô mộc…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên với nước ấm.
Kiêng cữ: Hạn chế khuân vác vật nặng, đứng lâu nhiều giờ, phụ nữ mang giày cao gót.
Ingredients: Radix Salviae multiorrhizae, Radix Astragali, Radix Achyranthis bidentatae, Luffae cylindrica, Lignum Caesalpiniae
sappan…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily with warm water.
Abstinence: Limited lifting heavy objects, standing long hours, women wear high heels.