CT131 HỘI CHỨNG (PHỤ NỮ) MÃN KINH (MENOPAUSE SYNDROME)

Sold: 0

40.00$

This item: CT131 HỘI CHỨNG (PHỤ NỮ) MÃN KINH (MENOPAUSE SYNDROME)
40.00$
40.00$
35.00$
60.00$
40.00$
35.00$
35.00$

40.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Giúp cân bằng sinh lý và tâm lý bị rối loạn do giảm sản sinh nội tiết tố estrogen (estrogen hormone)
thời kỳ mãn kinh (từ 45-55 tuổi hoặc muộn hơn). Giúp cải thiện chứng nóng bừng mặt, vã mồ hôi vào ban đêm, khô và thường bị viêm âm đạo, teo cổ bàng quang và niệu đạo khiến thúc bách đi tiểu liên hồi.
Indication: Help balance the physiological and psychological disorders because of reduced hormone production menopause (from 45-55 years of age or later). Helps improve surface hot flashes, night sweats, vaginal dryness and often inflamed,bladder neck and urethra shrink caught urinating constantly.

DESCRIPTION:
Thành phần: Tri mẫu, Hoàng bá, Sơn thù nhục, Thục địa, Tiểu mạch, Tử thảo….
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên.
Kiêng cữ: Gia vị cay nóng. Tập sống lạc quan, tĩnh tâm, thiền định, thư giãn tinh thần.
Ingredients: Rhizoma Anemarrhenae, Phellodendron chinensis, Fructus corni, Rhizoma Rehmanniae, Fructus tritici, Radix
Lithospermi…
Suggested Use: Take 3-4 capsules, 3 times daily.
Abstinence: Spicy hot, caffeine. Episode optimistic, retreats, meditation, mental relaxation.