CT133 SA TỬ CUNG, SA DÂY CHẰNG (PROLAPSUS UTERI)

Sold: 0

60.00$

This item: CT133 SA TỬ CUNG, SA DÂY CHẰNG (PROLAPSUS UTERI)
60.00$
60.00$
35.00$
35.00$
40.00$
35.00$
35.00$

60.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Bổ khí, tăng lực. Giúp sức cho tử cung sa xuống âm đạo hoặc trồi ra ngoài âm đạo thăng lên vị trí cũ. Cải thiện chứng đau lưng, trì nặng bụng dưới, rỉ nước tiểu.
Indication: Additional energy, increased strength. Help the uterus have been laid down vagina or protruding outside the uterus pulls up at the old location. Improved backache, heavy maintenance lower abdomen, urinary leakage.

DESCRIPTION:
Thành phần: Nhân sâm, Hoàng kỳ, Bạch truật, Đương qui, Phục linh, Cam thảo…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên cho đến khi tử cung thăng lên vị trí cũ.
Kiêng cữ: Lao động nặng, xách nặng, ngồi xổm, đứng lâu, phụ nữ mang giày cao gót.
Ingredients: Panax ginseng, Radix Astragali, Atractylodes macrocephala, Radix Angelicae sinensis, Poria cocos, Glycyrrhiza
Uralensis…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily until uterus retracted position.
Abstinence: Hard labor, heavy lifting, squatting, standing for long periods, women wear high heels.