CT136 PHỤ NỮ HIẾM MUỘN (THỂ ÂM HƯ NỘI NHIỆT/GẦY ỐM)-WOMEN INFERTILITY (THIN & HOT BODY

Sold: 0

35.00$

This item: CT136 PHỤ NỮ HIẾM MUỘN (THỂ ÂM HƯ NỘI NHIỆT/GẦY ỐM)-WOMEN INFERTILITY (THIN & HOT BODY
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$
40.00$
60.00$

35.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Đại bổ Thận thủy, hóa uất Can mộc. Bổ huyết thêm tinh, giảm nội nhiệt, giúp cơ
thể đầy đặn, tử cung khoan hòa, dễ thụ thai.
Indication: Ying kidney complementary strengths, relieve irritation of the liver. Enhancing
blood, cooling, refreshing body, uterus open, easily conceive.

DESCRIPTION:
Thành phần: Thục địa, Sơn thù, Đương qui, Bạch thược, Hoàng cầm…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên, liên tục 60-90 ngày.
Kiêng cữ: Gia vị cay nóng, thực phẩm khô, chiên nướng. Cần uống đủ nước.
Ingredients: Rhizoma Rehmanniae, Fructus corni, Angelicae sinensis, Paeonia lactiflora, Scutellaria baicalensis…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily untill 60-90 days.
Abstinence: Spicy hot, dry foods, fried, grilled. It should drink enough water.