CT146 TÓC RỤNG TỪNG MẢNG, HÓI ĐẦU (ALOPECIA AREATA, BALDNESS)

Sold: 0

40.00$

This item: CT146 TÓC RỤNG TỪNG MẢNG, HÓI ĐẦU (ALOPECIA AREATA, BALDNESS)
40.00$
40.00$
35.00$
35.00$
35.00$
30.00$
35.00$

40.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Bổ Can Thận, tăng khí huyết. Chận đứng chứng rụng tóc từng mảng do gảy tóc, tổn thương chân tóc. Kích thích, thúc đẩy tóc mọc trở lại thật nhanh.
Indication: Nourishing the liver and kidney, full complement of blood and energy. Stop hair loss due to patchy hair plucking, hair leg injury. Stimulate and promote hair grows back quickly.

DESCRIPTION:
Thành phần: Thục địa, Hà thủ ô, Đương qui, Câu kỷ tử, Trắc bách diệp…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên, ít lâu tóc sẽ mọc.
Kiêng cữ: Căng thẳng tinh thần, thức khuya. Cần cải thiện các nhân tố: chán ăn, ăn kiêng (sai phương pháp) để giảm cân, thiếu
máu, suy dinh dưỡng, nhiễm nấm da đầu, dầu gội đầu không hợp, hóa chất nhuộm tóc, máy sấy tóc nhiệt độ cao…
Ingredients: Rhizoma Rehmanniae, Radix Polygoni multiflori, Radix Angelicae sinensis, Fructus Lycii, Cacumen Biotae
Orientalis…
Suggested Use: Take 3-4 capsules, 3 times daily. Shortly the hair will grow up.
Abstinence: Avoid stress, sleep late, skip meals. Need to improve agents: anorexia, diet (wrong way) for weight loss, anemia,
malnutrition, fungal infection on the scalp, shampoo inappropriate, chemical hair dye, hair dryer temperature high.