CT163 CƯỜNG TRUNG BỔ THẬN HOÀN (SEXUAL ERECTION)

Sold: 3

50.00$

This item: CT163 CƯỜNG TRUNG BỔ THẬN HOÀN (SEXUAL ERECTION)
50.00$
50.00$
35.00$
35.00$
40.00$
35.00$
35.00$

50.00$

Add to cart
Buy Now
SKU: CT163 Category:

Product Description

Tác dụng: Bổ Thận tráng dương. Giúp đàn ông cường dương theo nhu cầu sinh lý.

Indication: Additional power kidneys. Helps men erection on demand about sex

DESCRIPTION:
Thành phần: Hồ đào nhân, Cửu thái tử, Ngũ vị tử, Tiên linh tỳ, Tỏa dương, Nhục thung dung…
Cách dùng: Mỗi lần uống 1 viên trước giờ hành lạc độ 60-90 phút.
Kiêng cữ: Cao huyết áp, các bệnh tim mạch, gắn máy trợ tim không nên dùng.

Ingredients: Juglans regia, Semen Allii tuberosi, Fructus Sechizandra, Epimedium macranthum, Balanophora, Boschniakia glabra…
Suggested Use: Take 1 capsule with water before intercourse approximately 60-90 minutes wanted.
Abstinence: Have high blood pressure, cardiovascular disease, carry a pacemaker should not be used.