CT011 SẠN (SỎI) MẬT (GALLSTONES)

Sold: 0

35.00$

This item: CT011 SẠN (SỎI) MẬT (GALLSTONES)
35.00$
35.00$
35.00$
30.00$
35.00$
30.00$
35.00$

35.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Giúp làm mềm sỏi, chuyển hóa thành bùn, khai thông túi mật.

Indication: Help soften the hard stones, transformed into mud, clearing the gallbladder.

DESCRIPTION:
Thành phần: Nhân trần, Kim tiền thảo, Bồ công anh, Xuyên luyện tử, Hoàng cầm, Uất kim…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên.
Kiêng cữ: Thức ăn khó tiêu, nhiều dầu mỡ.

Ingredients: Adenosma glutinosum, Desmodium styracifolium, Taraxacum offcinale, Fructus Melia Toesendan, Scutellaria macratha Fisch, Radix Curcumae Longae…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily.
Abstinence: Indigestible foods, oily.