CT007 SƯNG GAN LÁCH (SWOLLEN LIVER & SPLEEN)

Sold: 0

35.00$

This item: CT007 SƯNG GAN LÁCH (SWOLLEN LIVER & SPLEEN)
35.00$
35.00$
30.00$
35.00$
35.00$
35.00$
35.00$

35.00$

Add to cart
Buy Now

Product Description

Tác dụng: Bổ trợ và cải thiện chức năng gan lách, giảm sưng, hạ men, trợ tiêu hóa.

Indication: Supplement and improve the spleen and liver function, reduce swelling, reduce yeast, aids
digestion.

DESCRIPTION:
Thành phần: Nhân trần, Đương qui, Hương phụ, Trạch lan, Ý dĩ nhân, Hồng hoa…
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên.
Kiêng cữ: Thức ăn đóng hộp, kho nấu nhiều lần, khó tiêu, nhiều dầu mỡ, gia vị cay.

Ingredients: Adenosma glutinosum, Radix Angelicae Sinensis, Rhizoma cyperi, Herba lycobi, Coix lachryma jobi, Carhamus tinctorius…
Suggested Use: Take 3-4 capsules each time, 3 times daily.
Abstinence: Canned food, cooking repeatedly reheated, indigestion, oily, hot spices.